Statusne promene JP EPS i zavisnih privrednih društava

U skladu sa statusnim promenama predviđenim Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, na koji je Vlada Srbije dala saglasnost 27. novembra 2014. godine matično preduzeće Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ od 1. jula je i osnivač zavisnog privrednog društva „EPS Distribucija“, koji čine dosadašnja privredna društva „Elektrovojvodina“, „Elektrodistribucija Beograd“, „Elektrosrbija“, „Jugoistok“ i „Centar“.
U okviru Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ funkcionišu i regionalni centri:

„Elektrovojvodina", Novi Sad

„Elektrosrbija", Kraljevo

„Centar", Kragujevac

„Jugoistok", Niš

Na sednici Vlade Srbije 23.4.2015. donet je zaključak o prihvatanju Izveštaja o aktivnostima u vezi sa započinjanjem statusnih promena JP EPS i zavisnih privrednih društava.

Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja

Zaključak Vlade o prihvatanju Izveštaja o aktivnostima u vezi sa započinjanjem statusnih promena JP EPS

Finansijski izveštaji za PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo za 2014. godinu

Mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo za 2014. godinu

Izveštaj o poslovanju za period 01.01 - 31.12.2014. godine - PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo

Pobednik 42. susreta radnika ED Srbije je ekipa ELEKTROSRBIJA

Od 18. do 21.juna na Zlatiboru su održani 42. sportski susreti radnika Elektrodistribucija Srbije.

Branko Tomić, predsednik SO ELS i zamenik predsednika Sindikata radnika EPS, prigodnim pozdravnim govorom (POGLEDAJ VIDEO) otvorio je susrete radnika, članova sindikata, PD-a za distribuciju el.energije i poželeo dobrodošlicu svim učesnicama,( a njih je bilo oko 500) iz 6 privrednih društava : Elektrosrbija Kraljevo, Jugoistok Niš, Elektrodistribucija Beograd, Elektrovojvodina Novi sad, Centar Kragujevac i Elektrokosmet Priština.

Discipline u kojima su se učesnici takmičili bile su : penjanje na stub, streljaštvo, basket, stoni tenis, šah, pikado, odbojka, mali fudbal, sportski ribolov i nadvlačenje konopca.

Saopštenje

Direktor Privrednog društva "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, Srđan Đurović, razrešio je dužnosti direktora za Tehnički sistem Elektrodistribucije Lazarevac, Miroslava Vukovića, i na njegovo mesto imenovao dosadašnjeg rukovodioca Sektora za održavanje ED Lazarevac, Ljubojević Milana.

Imenovanja u Direkciji za IT

Dragi Ralić postavljen na mesto direktora Direkcije za IT

Dragi Ralić je rođen 1973. godine u Užicu. Osnovnu školu završio je u Podbukovima i Dračiću, Srednju Tehničku školu u Valjevu, a zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekao na Tehničkom fakultetu u Čačku.
Radio je u privatnom sektoru 13 godina  u više telekomunikacionih kompanija na poslovima  odgovornog projektanta i izvođača radova, tehničkog direktora i direktora . Godine 2013. zaposlio u Elektrodistribuciji Čačak na radnom mestu inženjer za telekomunikacije. Zatim prelazi u Upravu Elektrosrbije, gde je obavljao poslove šefa Službe za telekomunikacije u Direkciji za upravljanje, nakon čega prelazi na radno mesto zamenika direktora Direkcije za informacione tehnologije sve do maja ove godine, kada je imenovan za direktora Direkcije za IT. Živi u Čačku. Oženjen je, i  ima ćerku i sina.

SGS potvrdio važenje sertifikata

Resertifikaciona provera sistema QMS, EMS i OHSAS u Elektrosrbiji

Renomirana švajcarska sertifikaciona kuća SGS je 11 i 12 maja ove godine  izvršila resertifikacionu proveru sistema menadžmenta kvalitetom, sistema zaštite životne sredine i sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu  u PD „Elektrosrbija“ prema zahtevima standarda  ISO 9001:2008,ISO 14000:2004 i OHSAS 18001:2007. Njihov tim, na čelu sa vodećim proveravačem Zlatkom Jankovićem, imao je zadatak da proveri da li su sistemi menadžmenta saglasni sa svim zahtevima proveravanih standarda i da li se primenjuju u praksi. Nakon dvodnevne provere na više lokacija, zaključak je da Društvo ima uspostavljene i održavane sisteme menadžmenta u skladu sa zahtevima relevantnih standarda i sertifikati će biti obnovljeni.

Centralizovan sistem elektronske pošte

Savet za informatiku

Aplikativna podrška u svim procesima. Bolje informisanje informatičara u budućnosti. Automatski unos podataka u EDIS.

U velikoj Sali Ogranka Kruševac je 12. maja 2015. godine održan Savet za informatiku Elektrosrbije. Prisustvovali su svi članovi saveta iz Uprave, ogranaka i pogona privrednog društva. Sastankom je poslednji put koordinirao Miroslav Nikolić, jer mu je dan održavanja ovog saveta i poslednji radni dan, pred zasluženu penziju.

Članovi saveta su upoznati sa aktivnostima koje se trenutno dešavaju u oblasti aplikativne podrške u svim procesima  u kompaniji. Pored toga kolege su detaljno informisane o do sada realizovanom, ali i planiranom programskom podrškom. Diskutovalo se o problemima i traženju rešenja u procesu utuženja.

Usvojen je zaključak da će nadalje informisanje informatičara u ograncima i pogonima o aktuelnim izmenama na informacionom sistemu biti brže. Odlučeno je da se Saveti održavaju češće kako bi se i na ovaj način svi bolje i sveobuhvatnije upoznali sa aktuelnim aplikativnim rešenjima.

Kontakt Info

mali logo

Regionalni centar Elektrosrbija,
 ul. Dimitrija Tucovića 5,
 36000 Kraljevo,

tel: +381 36 304 398,
fax: +381 36 321 429

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.