ODS "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Kraljevo - Kontakti

zgrada

Osnovne organizacione celine su: ogranci i direkcije na nivou Društva. U osnovnim organizacionim celinama u zavisnosti od složenosti poslova, vrste i srodnosti poslova, odnosno tehničko-tehnološke i druge funkcionalne povezanosti poslova obrazuju se uže organizacione celine, i to: sektor, služba, odeljenje i referat. Kao posebni organizacioni oblici organizuju se: Kabinet direktora Društva i u ogranku Društva pogoni i poslovnice, koje su organizovane kao poslovnice ogranka i/ili poslovnice pogona.

PIB: 101957610; MATIČNI BROJ: 07152566; ŠIFRA DELATNOSTI: 3513

Name Position
Oficijelni kontakt