Javna rasprava o planu rekonstrukcije TS

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Beograd,

OBAVEŠTAVA

javnost i zainteresovane organe i organizacije da će Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Beograd, u svoje ime i u ime i za račun Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu ODS), radi otklanjanja posledica poplava započeti proces pripreme i realizacije rekonstrukcije transformatorskih stanica.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu „Plana akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji rekonstrukcije transformatorskih stanica 110/X kV/kV“ .

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu „Plana akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji rekonstrukcije transformatorskih stanica 110/X kV/kV“ prema sledećem rasporedu:

1. TS 110/35/6 kV/kV/kV Šabac 1, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Šabac, u Šapcu, Pocerska 86, kancelarija 18/3, I sprat, od 11 do 14 časova;

2. TS 110/35 kV/kV Gornji Milanovac, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016 godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Čačak, u Gornjem Milanovcu, u Ulici Radovana Grkovića 18, kancelarija br 1, od 10 do 13 časova;

3. TS 110/35 kV/kV Lešnica, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Loznica, u Loznici, u Slobodana Penezića 1, kancelarija br. 29 od 10 do 13 časova;

4. TS 110/35 kV/kV Petrovac, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Požarevac, u Petrovcu na Mlavi, u Ulici Mlavska broj 18, kancelarija br. 2, od 12 do 15 časova;

5. TS 110/35 kV/kV Aleksinac, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Niš, u Aleksincu, u Majora Milana Tepića br. 7, kancelariji br. 8 od 11 do 13 časova

i prostorijama Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, u Kraljice Natalije 56, soba 212, od 09 do 12 časova svakog radnog dana u navedenom periodu, kao i na sajtovima Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ http://www.eps.rs/ u okviru celine - Zaštita životne sredine - potcelina – Projekti; i ODS-a http://www.epsdistribucija.rs/ na početnoj strani. Mišljenja i pitanja povodom ovog dokumenta mogu se dostaviti lično na navedenim lokacijama, kao i putem elektronske pošte na mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EMP-Lesnica -engf.rar

EMP-Lesnica-srpk.rar

EMP-Sabac1-engf.rar

EMP-Sabac 1-srpk.rar

EMP-GMilanovac-engf.rar

EMP-GMilanovac-srpk.rar

Statusne promene

Statusnom promenom od 01.07.2015. godine, koja je izvršena u skladu sa Programom reorganizacije Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 27.11.2014. godine, došlo je do pripajanja privrednih društava za distribuciju električne energije, i to Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ doo Novi Sad, Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ doo Kraljevo, Privrednog društva za distribuciju električne energije „Centar“ doo Kragujevac i Privrednog društva za distribuciju električne energije „Jugoistok“ doo Niš, Privrednom društva za distribuciju električne energije „Elektrodistribucija Beograd“ doo Beograd, formiran je Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd.

Sedište Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je u Beogradu, Masarikova ulica 1-3.

Kao pretežna delatnost Društva određena je energetska delatnost distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom.

Osnivač Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ulica carice Milice broj 2.