Javna rasprava o planu rekonstrukcije TS

. Kategorija: Vesti

Veličina fonta

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Beograd,

OBAVEŠTAVA

javnost i zainteresovane organe i organizacije da će Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Beograd, u svoje ime i u ime i za račun Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu ODS), radi otklanjanja posledica poplava započeti proces pripreme i realizacije rekonstrukcije transformatorskih stanica.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu „Plana akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji rekonstrukcije transformatorskih stanica 110/X kV/kV“ .

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu „Plana akcija ublažavanja uticaja na životnu sredinu pri realizaciji rekonstrukcije transformatorskih stanica 110/X kV/kV“ prema sledećem rasporedu:

1. TS 110/35/6 kV/kV/kV Šabac 1, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Šabac, u Šapcu, Pocerska 86, kancelarija 18/3, I sprat, od 11 do 14 časova;

2. TS 110/35 kV/kV Gornji Milanovac, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016 godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Čačak, u Gornjem Milanovcu, u Ulici Radovana Grkovića 18, kancelarija br 1, od 10 do 13 časova;

3. TS 110/35 kV/kV Lešnica, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Loznica, u Loznici, u Slobodana Penezića 1, kancelarija br. 29 od 10 do 13 časova;

4. TS 110/35 kV/kV Petrovac, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Požarevac, u Petrovcu na Mlavi, u Ulici Mlavska broj 18, kancelarija br. 2, od 12 do 15 časova;

5. TS 110/35 kV/kV Aleksinac, u periodu od 29.02.2016. godine do 04.03.2016. godine, u prostorijama ODS Ogranak Elektrodistribucija Niš, u Aleksincu, u Majora Milana Tepića br. 7, kancelariji br. 8 od 11 do 13 časova

i prostorijama Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, u Kraljice Natalije 56, soba 212, od 09 do 12 časova svakog radnog dana u navedenom periodu, kao i na sajtovima Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ http://www.eps.rs/ u okviru celine - Zaštita životne sredine - potcelina – Projekti; i ODS-a http://www.epsdistribucija.rs/ na početnoj strani. Mišljenja i pitanja povodom ovog dokumenta mogu se dostaviti lično na navedenim lokacijama, kao i putem elektronske pošte na mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EMP-Lesnica -engf.rar

EMP-Lesnica-srpk.rar

EMP-Sabac1-engf.rar

EMP-Sabac 1-srpk.rar

EMP-GMilanovac-engf.rar

EMP-GMilanovac-srpk.rar

Javne rasprave održaće se prema sledećem rasporedu:

  • Povodom rekonstrukcije TS 110/35 kV/kV Gornji Milanovac u svečanoj sali Skupštine opštine Gornji Milanovac, u Ulici Takovska broj 2, dana 08.03.2016. godine, od 10.30 do 12.30 časova.
  • Povodom rekonstrukcije TS 110/35 kV/kV Petrovac u svečanoj sali Skupštine opštine Petrovac, u Srpskih vladara 165, dana 09.03.2016. godine, od 11 do 13 časova.
  • Povodom rekonstrukcije TS 110/35 kV/kV Lešnica u svečanoj sali Skupštine opštine Loznica, u Ulici Karađorđeva broj 2, dana 10.03.2016. godine, od 11 do 13 časova.
  • Povodom rekonstrukcije TS 110/35 kV/kV Aleksinac u sali u zgradi bivšeg Komiteta, u  Knjaza Miloša 144, dana 11.03.2016. godine, od 11 do 13 časova.
  • Povodom rekonstrukcije TS 110/35/6 kV/kV/kV Šabac 1 u sali Kulturnog centra Šabac, u Ulici Gospodar Jevremova 12, dana 14.03.2016. godine, od 10 do 12 časova.