PLANSKA ISKLJUČENJA

Na ovoj strani je prikazan pregled svih planiranih radova zbog kojih će doći do obustave u isporuci električne energije.

Kliknite na datum za prikaz područja koje će biti bez napona

Datum isključenja:
19.04.2018
Od:
09:00
Do:
14:00
Ogranak:
ED Kruševac
Distribucija:
Trstenik
Bez napona će biti područja:
1. Radi godišnje revizije TS 35/10 kV Velika Drenova u vremenu od 9,00 do 14,00 sati bez električne energije biće naseljena mesta: Velika Drenova, Selište, Stragari, Milutovac, Orlovac, Lazarevac, Konjuh, Ljubava, Komorane, Kamenare, Brajkovac i Bela Voda. Dva kratka prekida u trajanju 10-ak minuta u 9 i u 14 sati imaće naseljena mesta: Medveđa (osim TS broj 1,3,5,15,16), Rujišnik, Mala Drenova, Poljna, Mala Sugubina, Riljac, Božurevac, Donji i Gornji Dubič, Rajinac i Loboder.