PLANSKA ISKLJUČENJA

Na ovoj strani je prikazan pregled svih planiranih radova zbog kojih će doći do obustave u isporuci električne energije.

Kliknite na datum za prikaz područja koje će biti bez napona

Datum isključenja:
30.10.2014
Od:
08:30
Do:
14:30
Ogranak:
ED Kruševac
Distribucija:
Trstenik
Bez napona će biti područja:
1.U vremenu od 8,30 do 14,30 časova: Mala Drenova, od TS broj 1 deo prema Ruišniku,
2.U vremenu od 9,00 do 13,00 časova: Stragari, Lazarevac, Milutovac i Orlovac,
3.Kratkotrajne prekide od po 5 min, u vremenu od 9,15, 10,30 i 12,00 časova imaće naseljena mesta: Velika Drenova, Selište, Stragari, Lazarevac, Milutovac, Konjuh, Bela Voda, Brajkovac, Ljubava, Kamenare, Komorane, Medveđa, Mijajlovac, G. i D. Dubič, Rainac, Loboder, Ruišnik, M. Sugubina, Riljac, Božurevac, Mala Drenova i Poljna.
4. Obaveštavaju se potrošači da su moguća selektivna isključenja električne energije izmedju 9 i 12 časova zbog hitnih radova u TS 110kV Trstenik u naseljenim mestima: Medveđa, Mijajlovac, Donji i Gornji Dubič, Rainac, Loboder, Ruišnik, Božurevac, Riljac, Mala Sugubina, Mala Drenova, Poljna, Milutovac, Orlovac, Stragari, Velika Drenova, Selište, Bela Voda, Brajkovac, Komorane, Kamenare, Ljubava, Lazarevac, Globoder, Bresno Polje, Stopanja, Donja i Gornja Omašnica, Golubovac, Stari Trstenik, Tobolac, Veluće, Riđevštica, Okruglica, Bučje, Jasikovica, Kamenjača, Lopaš i Stari Lopaš