T-1/2013 Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za teretna i putnička vozila

03.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor po pitanju potencijalnog ponuđača za javnu nabavku

Pitanje potencijalnog ponuđača

Odgovor po pitanju potencijalnog ponuđača

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1.