T-13/2013 Javna nabavka radova - Popravka fasade i krova trafostanice

03.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru