T-14/2013 Javna nabavka usluga - Servisiranje štampača sa zamenom delova (Canon iR2020)

14.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru