T-16/2013 Javna nabavka usluga - Ispitivanje PP aparata i hidrantske mreže

20.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.08.2013. godine
Pitanja u vezi konkursne dokumentacije

02.09.2013. godine
Objašnjenje vezi konkursne dokumentacije

11.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru