T-21/2013 Javna nabavka dobara - Alat, merni uređaji i sitan inventar

27.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.10.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

18.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4.

20.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 1,5,6.

22.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2.,3.