T-22/2013 Javna nabavka radova - Izrada platoa

09.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru