T-24/2013 Elektromontažne usluge sa pratećim radovima na izgradnji 10 kV podzemnog kablovskog voda

17.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

23.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru