T-25/2013 Drveni impregnirani i armirano-betonski stubovi, samonoseći kablovski snopovi i SMT i sabirnički rastavljač

29.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.11.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

23.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN, partija 1.

31.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 i 3.