T-27/2013 Javna nabavka usluga - Lekarski pregledi na radnim mestima sa povećanim rizikom

01.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke