T-121/2014 AR Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat

29.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

27.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.