T-138/2014 AR Javna nabavka dobara - Materijal za bravarsku radionicu

06.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.07.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka