T-158/2014 AR Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za teretna i putnička vozila za potrebe Elektrodistribucije Aranđelovac

22.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

13.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.