T-203/2014 AR Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

13.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. i 2.

18.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3. i 4.