T-204/2014 AR Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

25.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru