T-298/2014 AR Javna nabavka usluga - Stručno osposobljavanje zaposlenih

5.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

8.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

13.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.