T-306/2014 AR Javna nabavka usluga - Ispitivanje PP aparata, hidrantske mreže i sistema za signalizaciju požara

6.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.11.2014. godine
Ispravka naslovne strane konkursne dokumentacije

8.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru