T-334/2014 AR Javna nabavka usluga - Ispitivanje PP aparata, hidrantske mreže i sistema za signalizaciju požara

21.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru