T-426/2014 AR Javna nabavka radova - Građevinski radovi na sanaciji TS Dom zdravlja

10.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.