T-485/2014 AR Javna nabavka usluga - Ispitivanje uslova radne okoline

11.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru