T-588/2014 AR Javna nabavka usluga - Usluge restorana

24.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru