T-590/2014 AR Javna nabavka usluga - Održavanje vozila

10.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2,3,8,9,12

30.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 7.