T-590/2014 AR Javna nabavka usluga - Usluga održavanje vozila

02.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1,4,5,10,11,13

6.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2,3,7,8,9