T-65/2014 AR Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije. Oprema za nekrekidno napajanje. Oprema za telekomunikacione sisteme

4.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru