T-76/2014 AR Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje elektroenergetskih objekata

10.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7. i 9.

03.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.