T-76/2014 AR Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje elektroenergetskih objekata

28.5.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

30.7.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

8.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.