ODS–KV–0245–15 Javna nabavka dobara za podnošenje ponuda u otvorenom postupku zaključenja okvirnog sporazuma - Rezervni delovi za vozila

18.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

15.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1.

15.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2.