T-086/2015 AR Javna nabavka dobara - Toneri i ketridži

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru