T-117/2015 AR Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

11.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

22.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

23.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.