T-177/2015 AR Javna nabavka dobara - Gotov beton

11.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.5.2015. godine
Obaveštenje o roku za podnošenje ponuda

3.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru