T-186/2015 AR Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

20.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. i 2.