T-226/2015 AR Javna nabavka dobara - Tečni naftni gas

8.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru