T-249/2015 AR Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene u poslovnim objektima

16.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru