T-596/2015 AR Javna nabavka usluga - Usluge servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru