K-1/2013 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata na konzumnom području ED Čačak

15.8.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.8.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.8.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.8.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.8.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

9.10.2013. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

5.5.2014. godine
Obaveštenje o zaštiti prava ponuđača

3.9.2014. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

18.2.2015. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

20.8.2015. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

19.2.2016. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

5.4.2016. godine
Obaveštenje o prestanku važenja odluke o priznavanju kvalifikacija

Pilikom postavljanja dokumenata na Portal JN došlo je do greške Naručioca, Obaveštenje o obustavi javne nabavke biće postavljeno na Portal JN u skladu sa Član 109. ZJN