KP-1/2013 Javna nabavka građevinskih radova - Građevinski radovi na deonici od TS 10/0,4kV Polom škola do TS 10/0,4kV Polom kula

28.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u II fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje u vezi konkursne dokumentacije

08.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka