KP-2/2013 Javna nabavka građevinskih radova - Građevinski radovi na teritoriji Čačka i Pogona Guča

12.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u II fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

Ispravka konkursne dokumentacije

30.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka