KP-3/2013 Javna nabavka građevinskih radova - Građevinski radovi potrebni za izgradnju kablovskog voda 10 kV za BTS 10/0,4 kV "Agrostroj" - BTS 10/0,4 kV "Ranitovići" u ulici Dragoslava Bojića Jareta u Ljubiću

25.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u II fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

06.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru