MN-1/1/2013 Javna nabavka male vrednosti - Usluge ispitivanja opreme za rad

24.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

05.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 2.