MN-3/2013 Javna nabavka male vrednosti - Oprema za manipulaciju i odlaganje otpada

12.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN