T-1/2013 Javna nabavka usluga - Čišćenje poslovnih objekata

11.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Objašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru