T-36/2013 Javna nabavka dobara - Modemi GSM/GPRS trofazno napajanje sa antenom

25.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije (Gramper d.o.o.)

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije (Telegroup)

Odgovori na pitanja u vezi konkursne dokumentacije