T-36/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal za potrebe ogranka Čačak

25.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije (Gramper d.o.o.)

30.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

31.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

31.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

31.07.2013. godine
Crtež konzole u vezi konkursne dokumentacije

26.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke, partija 1.

26.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke, partija 2.