T-39/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

16.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

30.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

30.07.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

30.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
Crtež konzole u vezi konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
II Crtež konzole u vezi konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

01.08.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 2.