T-43/2013 Javna nabavka dobara - TNG (tečni naftni gas) za potrebe ED Čačak

13.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.10.2013. godine
baveštenje o obustavi postupka javne nabavke